Drie generasies op een foto.

Ouma met dogter en die se verskalf regs.

Ouma met eie versie links.

Welcome Phala Phala

No media attachments are selected for image gallery shortcode.